NRK Meny
Normal

– Noen ganger er kirkeasyl avgjørende for å berge liv

Retten tvang norske myndigheter til å gi kongolesisk ektepar oppholdstillatelse. Biskop Tor B. Jørgensen mener saken viser at kirkeasyl kan være et nødvendig virkemiddel.

Ektepark fra Kongo fikk opphold etter kirkeasyl

I helga inviterte ekteparet Jean Peaul og Stella Habimana fra Kongo til feiring i Gildeskål. Etter 1,5 år i kirkeasyl tvang Oslo tingrett i sommer norske utlendingsmyndihgeter til å innvilge opphold for de to i Norge.

– For disse har det å få være til stede i Norge vært avgjørende for å få fulgt opp saken godt nok. Her har kirkeasylet vært til konkret hjelp, sier Tor B. Jørgensen, biskop i Sør-Hålogaland.

Mener kirkeasyl berger liv

Ekteparet flyktet til Norge i 2008, som tutsier fryktet de for sine liv hvis de ble værende i Kongo. De tilhører folkegruppen Tutsi og flyktet fra forfølgelse og krig i hjemlandet Kongo. I Norge fikk de behandlet søknaden sin om asyl, men staten ved Utlendingsnemnda (UNE) sa nei. Da søkte de tilflukt i et kapell i Gildeskål kommune i 2012. Og kirkeasylet ga dem ekstra tid til å vinne frem med sin sak, mener biskopen.

I tingretten ble det blant annet kalt inn vitner fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt, samt en ekspert på menneskerettigheter fra Kongo.

– I dette tilfellet synes jeg det har vært riktig å gå i kirkeasyl fordi det har vært mulig å få frem en rettsak, sier Jørgensen til nrk.no

Einar Seljeseth var en av dem som hjalp ekteparet aller mest med det praktiske mens de var i kapellet. Han mener kirkeasyl er viktig å ha som en siste mulighet for mennesker som trenger beskyttelse og han er dermed uenig med regjeringen som har som mål at ingen asylsøkere skal være i kirkeasyl.

– Denne saken viser at kirkeasyl er nødvendig. Hadde de ikke vært i kirkeasyl hadde de vært sendt tilbake. Kirkeasyl har berget liv og det tror jeg det kommer til å fortsette å gjøre.

Har bedt asylanter reise

Biskopen er likevel klar på at kirkeasyl kun bør brukes i saker hvor det er håp om å få opphold i Norge.

– Jeg har selv vært med hvor personer har sittet i kirkeasyl med endelig avslag. Da har vi sagt til dem at de ikke har noen fremtid her og at det dessverre ikke er noen annen mulighet enn at de må reise ut av Norge.

– Generelt sett er ikke kirkeasyl noen god løsning. Skal noen sitte i kirkeasyl må det være fordi det har kommet nye opplysninger som gjør at man kan få en overprøving av vedtaket, sier biskopen i Sør-Hålogaland.

– Brudd på kristen kultur

Justisminister Anders Anundsen har varslet at ingen skal sitte i kirkeasyl i Norge ved utgangen av året.

I følge sivilsamfunnsforsker ved Rokkansenteret i Bergen, Jill Loga, er det ingenting som hindrer politiet fra å gå inn i kirken og hente ut asylanter med makt.

– Rettsstaten gjelder like mye i kirkerommet som ellers i samfunnet. Dagens praksis har oppstått som et uttrykk for at regjeringen respekterer kirkens vilje og frihet, sier Loga.

Jill Loga ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Forsker Jill Loga mener regjeringen har full mulighet til å bruke makt for å hente ut personer fra kirkeasyl.

Foto: Ingfrid Berge Fossåskaret / NRK

I mai ble det bråk da en 56 år gammel iransk kvinne ble hentet av politiet da hun satt i kirkeasyl i Kristiansand. Jørgensen advarer mot å gjøre det igjen.

– Det vil være et brudd på kristen kultur hvis politiet går inn med makt i Guds hus og tar folk ut. Det håper jeg inderlig ikke skjer. Jeg synes ikke politikerne skal blåse opp dette. Det er ikke mer enn 4-5 personer som sitter i kirkeasyl i dag, det er et tegn på at kirken mener det er en metode som kun bør brukes i noen få tilfeller.

Men for ekteparet Habimana ble kirkeasyl løsningen for å få opphold i Norge.

– Vi er svært glade og det er helt fantastisk at vi har fått oppholdstillatelse. Nå ønsker vi bare å leve et normalt liv, sier Jean Paul til NRK.

Jørgensen

Biskop Tor B. Jørgensen mener kirkeasyl kun bør brukes i saker det er håp om å få ny behandling av en sak.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK