Hopp til innhold

– Narvik må i skammekroken

Den samiske avisen Sagat går til frontalangrep på Narvik kommune. – Politikerne gjør valg som er moralsk forkastelig, skriver avisen.

Narviikka ráđđeviessu

OMDISKUTERT: Narvik får ikke samisk navn og det skaper kraftige reaksjoner fra samisk hold.

Foto: Mathis Eira / NRK

Bakgrunnen for angrepet er at Narvik kommune har valgt å si nei til et samisk navn på kommunen.

Det har fått Sagat til å kvesse pennen. På lederplass har de publisert en artikkelen ved navn "Narvik har plassert seg selv i skammekroken".

Og her spares det ikke på kruttet:

– Flere kommuner i Troms og Nordland benekter sitt samiske navn. De vil ikke bruke samisk kommunenavn eller skilte kommunen med samisk navn. Narvik kommunestyre har til og med et politisk vedtak som formelt sier nei til å ta i bruk det samiske navne på Narvik by; Njár­gaviika.

Sa nei til samisk skilt

Det var rådmann Wiggo Lauritzen som la frem forslaget om at fem tettsteder i Narvik kommune skulle skiltes på samisk, men bystyret godkjente bare to av disse.

– Holdningene disse politikerne viser er skammelig. Dette er et åpenbart brudd på stedsnavn­lov­en, og politikerne gjør her valg som er moralsk forkastelig. De benekter åpenlyst kommunens samiske historie og identitet og de tråkker kraftig på kommunens samiske befolkning. I beste fall er det grenseløs uvitenhet som ligger bak motstanden mot samiske navn. Men vi tviler på det og da er dette toppen av arro­ganse, skriver Sapat videre.

Tolv år gammel sak

Spørsmålet om bruk av likestilte norske og samiske stedsnavneformer ble første gang tatt opp for vel tolv år siden da Narvik bystyre i sin uttalelse avviste å nytte den samiske skriveformen som likestilt poststedsnavn.

Etter det er det fra den samiske navnekonsulenttjenesten reist stedsnavnsak på likestilte samiske stedsnavn på bynavnet Narvik og tettstedsnavnene Beisfjord, Fagernes og Bjerkvik.

Også administrasjonen i Narvik har fremmet stedsnavnsak for likestilte samiske navn for bygdene Vassdalen og Kvanndalen samt likestilte samiske veinavn i disse to stedene.

Konflikt også i Bodø

I Bodø kommune herjet debatten om samiske skilt tidligere i år. Det ble det vedtatt at Bodø skulle skiltes både på norsk og samisk. Det tok imidlertid ikke lang tid før debatten eskalerte.

Ved flere anledninger ble det samiske skiltet tilgriset og til og med fjernet.

Se video: Omdiskutert Bådåddjo-skilt:

Video d6e5ce49-cabc-4df3-b422-268d4cb00ecc.png

Samisk skilt