Hopp til innhold

– Det er kommunenes ansvar å ha god nok kunnskap om datasentre

Rådmann etterlyser mer kompetanse til kommunene, om utenlandske datasentre som vil etablere seg i Norge. Leder i finanskomiteen mener kommunene selv må ordne dette.

Datategning av datasenteret i Ballangen

Skissen viser hvordan man så for seg det enorme anlegget i Ballangen.

Illustrasjon: KOLOS NORWAY / HDR

Ballangen kommune ga bort en tomt på 600 mål for å få verdens største datasenter til kommunen. Men ett år etter er tomta havnet i hendene på et kanadisk Bitcoin-firma, uten at kommunen har fått verken inntekter eller arbeidsplasser.

Det fikk blant andre redaktør Arne O. Holm i High North News til å reagere, som mener norske kommuner er naive i møte med utenlandske selskaper.

Rådmann i Ballangen, Knut Einar Hanssen, mener kommunene ikke har kompetansen som kreves for å gjøre avtaler med selskaper som driver med relativt nye og ukjente felt, som bitcoin og datasenter.

– Vi blir satt i en situasjon der vi selv må sette oss inn i hva slags konsepter det er snakk om. Vi blir sittende veldig alene, og det er uheldig, sier Hanssen til NRK.

Rådmannen etterlyser mer kompetanse til kommunene, gjennom å etablere et miljø av fagpersoner som kommuner kan rådføre seg med i slike investeringssituasjoner.

– Vær kritiske, men positive

Leder i næringskomiteen, Geir Pollestad, mener ønsket fra rådmannen vil bli for byråkratisk og tungvint. I stedet råder han kommunene til selv å lese seg opp, og skjønne sin verdi på verdensmarkedet.

– Jeg tror de fleste kommuner mangler denne kompetansen, men det er kommunens ansvar å skaffe seg dette. Og det finnes nok nasjonale miljøer som kommunene kan henvende seg til, sier Pollestad til NRK.

Han trekker inn Kommunenes Sentralforbund og IKT Norge som eksempler på dette.

Geir Pollestad

Geir Pollestad mener det er uheldig det som skjedde i Ballangen, men sier det er viktig at kommunene skaffer seg nødvendig kunnskap før de sier ja til etablering av datasentre.

Foto: Anders Fehn / NRK

Det beste rådet hans er imidlertid å vise forsiktighet når det gjelder store utenlandske selskaper som ønsker å etablere seg i Norge.

– Jeg er positiv til etableringen av datasentre, men da er det viktig at man tar seg betalt for det produktet man har, og at man ikke blir så desperat etter å få etableringen at man strekker seg lenger enn man bør gjøre. Vær kritiske, men positive, sier Pollestad.

Mener Bitcoin vil bryte sammen

Utvinningen av Bitcoin er omstridt, blant annet på grunn av støy. Men Pollestad mener det er flere grunner til å være kritiske til utvinning av den digitale kryptovalutaen, såkalt «mining».

– En valuta som ikke har forankring i virkeligheten er jeg i tvil om har livets rett. Det handler litt om at ting som virker for godt til å være sant, ofte er nettopp det, sier Pollestad.

Han tror Bitcoin kommer til å bryte sammen på et tidspunkt, og at det vil være viktig å ha en plan for å konvertere anlegg og infrastruktur til en mer samfunnsnyttig bruk enn å utvinne Bitcoin.

Knut Einar Hanssen

Rådmann Knut Einar Hanssen i Ballangen, tror datasentre er veldig nytt for mange.

Foto: Kjell Mikalsen

Rådmann Hanssen sier kommunen har sendt et brev til det kanadiske Bitcoin-selskapet, for å få mer informasjon før de etablerer seg i Ballangen. Der spør de også hvordan kommunen kan tilrettelegge for at de kan få en best mulig start.

Hanssen er fortsatt positiv til etableringen, og arbeidsplassene det vil skape.

– Vi har trua, men selvfølgelig ikke i samme skala som før, sier Hanssen.