– De fleste vet hvem det er som er overgripere

Av de 92 personene som har vært mistenkt for seksuelle overgrep i Tysfjord, er foreløpig ingen dømt. De fleste kommer aldri til å bli det heller, og lever fortsatt sine liv i lokalsamfunnet.

Dagmar Sofie Krogh Storøy

19 år gamle Dagmar Sofie Krogh Storøy kjenner på at hun er mer på vakt i hjemkommunen.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Det har gått ett og et halvt år siden elleve kvinner og menn sto frem i VG og fortalte at de hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep i Tysfjord kommune i Nord-Salten i Nordland.

Siden den gang har saken vokst i omfang nærmest måned for måned. Da politimester Tone Vangen oppsummerte etterforskningen tirsdag denne uken kom det frem at 151 saker med seksuelle overgrep er etterforsket av politiet.

Det er registrert til sammen 82 fornærmede og 92 mistenkte.

Men inntil videre har det vært lite straffereaksjoner. To personer er tiltalt og 14 personer har sakene sine fortsatt under etterforskning.

Resten av de som har vært mistenkt i Tysfjord, kommer aldri til å få noen reaksjon fra politiet. Det skyldes i hovedsak at de angivelige overgrepene har skjedd langt tilbake i tid.

I politiets Tysfjord-rapport kommer det frem at 60 prosent av de som har vært mistenkt, fortsatt bor i kommunen. Med andre ord:

– Det er folk i Tysfjord i dag som har gjort ting som de aldri vil stilles for retten for, sier lensmann Aslak Finvik ved Hamarøy lensmannskontor.

Akkurat dét er noe folk må forholde seg til nå, det vanskelige og utfordrende i å møte personen man vet har forgrepet seg på en sønn, en datter eller seg selv i dagligvarebutikken, slik beskriver advokat Ingar Nikolaisen Kuoljok Tysfjord nå.

– Man har gjerne disse møtene i ulike sosiale sammehenger. Vi har ikke utviklet kunnskap om hvordan vi kan omgås hverandre, hva vi kan gjøre og hva vi kan tillate oss å gjøre, mener han.

Kuoljok sier han kjenner til flere tilfeller hvor ofre og overgripere møtes i Tysfjord, eller deres pårørende.

– Det ligger ei forventning i at du skal hilse, du skal oppføre deg, enten det er i butikken, i et slektstreff eller en begravelse.

Han tror mye gjenstår.

– Det er helt praktiske situasjoner folk må trene seg opp til. Det som må til her i Tysfjord er en sannhets- og forsoningsprossess. Man må reparere ødelagte relasjoner mellom folk.

Han sier at samfunnet må fungere, livet må gå videre og at det må gå videre på en måte som er minst mulig smertefull for ofrene, men også for overgriperne.

– De fleste vet hvem overgriperene er

Dagmar Sofie Krogh Storøy er 19 år og oppvokst på Drag i Tysfjord. Hun forteller at i en kommune med i underkant av 2000 innbyggere, så har folk god oversikt.

– De aller fleste vet hvem som er overgripere, man er litt skeptisk til dem. Spesielt i etterkant av alle sakene som er kommet, forteller 19-åringen.

Storøy har tidligere framsnakket hjembygda, og sier til NRK at hun har vært redd for at Tysfjord skal være synonymt med overgrep.

Hun sier hun er overrasket over at det var flere saker som kom opp i politiets pressekonferanse enn det hun hadde trodd.

– Det er folk som har gjort ting de aldri vil dømmes for

Politiet sier at de har et spesielt fokus på de miljøene hvor de vet det er personer som har begått overgrep, og saker er henlagt grunnet foreldelse eller andre omstendigheter.

Lensmann Aslak Finvik forteller at de har gjennomført risikosamtaler med dem som er mistenkte og usjekket av saken. Der er de blitt gjort kjent med hva politiet vet og hva de risikerer om de skulle falle for fristelsen til å kontakte fornærmede eller andre og eventuelt begå straffbare forhold.

Lensmann i Hamarøy, Aslak Finvik

Lensmann i Hamarøy Aslak Finvik sier de har snakket med folk de vet har gjort ting, men som aldri vil dømmes.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Lensmannen sier det er litt spesielt å ha gjort samtaler hvor de har sett folk i øynene de vet har gjort noe galt, men som ikke kan tas.

– Selv om prosjektet ikke drives videre på samme måte, vil fremdeles politiet være her. Den foreldelsesproblematikken er annerledes i dag enn tidligere, vi må ikke skyve ifra oss noe som helst, sier han.

Unngår å haike hjem fra fest i helgene

Dagmar sier hun føler seg trygg, men at hun likevel er mer på vakt for eksempel på vei hjem fra fest.

– Når man vet hvem som er overgripere, blir det litt sånn at man passer på hvem man sitter på hjem med, man har ikke lyst til å haike langs veien, sier hun.

I mai i år sa hun at hun var redd at folk kom til å tenke på Tysfjord som en «voldtektsplass», tanker hun fremdeles kjenner på.

– Jeg føler enda at når folk hører om Tysfjord blir det veldig negativt, mange forbinder Tysfjord med overgrep, forteller hun.

Et viktig poeng er likevel at mange bor i Tysfjord fremdeles, og mange ønsker å bo der.

– Ingen ville bodd her om plassen var helt forferdelig. Jeg er stolt av hjemplassen min, sier 19-åringen.

Tysfjord kommune

Flere saker er på vei inn i rettssalene i den såkalte Tysfjord-saken, skal vi tro advokat Ingar Nikolaisen Kuoljok.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Flere saker på vei opp

Advokat Ingar Nikolaisen Kuoljok har allerede hjulpet én klient på rettens vei, hvor en kvinne i 30-årene saksøkte Tysfjord kommune for omfattende omsorgssvikt. Han vet med sikkerhet at dette var den første av flere saker som er på vei opp.

Kuoljo sier at det med sikkerhet er flere saker som kommer opp i tiden fremover. Blant annet skal det være flere saker der Tysfjord kommune er motpart.

– Nøyaktig hvor mange vet jeg ikke. De som går til sak ønsker at noen skal ta ansvar for den omsorgssvikten de som barn har blitt utsatt for, sier han.

Det er i dag voksne ungdommer som har opplevd at deres foreldre ikke stilte opp og også opplevde at barnevernet ikke gjorde noe, til tross for at slike ting ble kjent, ifølge Kuoljok

– God oversikt over mulige overgripere

Kuoljok sier han liker å tro at Tysfjord er et trygt sted, Både foreldre, lærere og andre i kommunen er årvåkne etter at flere i den yngre befolkningen i kommunen valgte å fortelle om ting som var fortiet over flere år.

– I dette samfunnet har man også en god oversikt over hvem som er mulige overgripere, men å si at det er helt trygt, det vil være å gå for langt, forteller advokaten.

Advokat Ingar Nikolaisen Kuoljok

Ingar Nikolaisen Kuoljok mener at selv om man har god oversikt over mulige overgripere, er det vanskelig å kalle det helt trygt.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Han mener det er tøft for et lokalsamfunn å være koblet til en slik sak, men at det er et faktum at oppgjøret med disse sakene startet nettopp her.

– Følelsene har vært blandet, noen er veldig trist. For andre har det vært forventet at politiet kom med slike tall, sier Kuoljok.