59 færre politistillinger i Nordland: – Klarer ikke å fylle funksjonene

– Vi ser at vi ikke har nok folk til å fylle alle funksjoner som vi vil ha besatt, sier hovedtillitsvalgt for politiets fellesforbund i Nordland Geir Nordkil.

Tillitsvalgt i politiets fellesforbund Geir Nordkil i Salten politiditrikt

Hovedtillitsvalgt for politiets fellesforbund i Nordland Geir Nordkil sier at han søndag ikke har de reelle tallene for hvor mange politifolk de har fått, på grunn av at de som før satt i harstad gikk over til Troms politidistrikt i reformen. - Men vi er nå i gang med å orgnaisere hele politidistriktet og ser at vi ikke har nok folk til å fylle alle funksjoner som vi vil ha besatt.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Det har blitt 1.882 nye stillinger i politiet siden Høyre og Frp kom i regjering. Mindre enn halvparten er politifolk ute i distriktene, viser en oversikt fra Politidirektoratet som VG presenterer i dag.

920 av de 1.882 nye stillingene i politiet, er i de nasjonale særorganene, ifølge ferske tall fra politidirektoratet. Ute i politidistriktene er det kommet 962 nye stillinger, hvorav 824 er politifolk. Oslo politidistrikt har vokst med 207, Øst politidistrikt med 133. Snittet i landet er 69 nye politifolk.

Verst er ståa i Nordland politidistrikt, hvor det er blitt 59 færre politistillinger.

Overtatt av Troms

Fordelingen går på 39 færre sivile og 22 politistillinger, mens distriktet tilføres to flere jurister.

Nedgangen i Nordland forklares med at deler av Midtre Hålogaland er flyttet til Troms, ifølge justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.

– Det blir upresist å si at det har vært blitt færre ansatte i Nordland politidistrikt. Forklaringen på nedgang i årsverk skyldes delingen av tidligere Midtre Hålogaland politidistrikt, hvor deler av distriktet ble overført fra Nordland politidistrikt til Troms politidistrikt. Troms har som følge av dette fått «økt» sine årsverk, mens Nordland har fått «redusert» sine årsverk, sier han til NRK.

– Ikke nok folk

– Politiets fellesforbund har ikke de reelle tallene for hvor mange politifolk Nordland politidistrikt har fått, nettopp på grunn av at de som før satt i Harstad nå har gått over til Troms politidistrikt i reformen. Men nå som vi er i gang med å orgnaisere hele politidistriktet og ser vi at vi ikke har nok folk til å fylle alle funksjoner som vi vil ha besatt, sier hovedtillitsvalgt for politiets fellesforbund i Nordland Geir Nordkil til NRK.

– Kriminalitetsbildet avgjør

I VG reagerer flere ordførere på at Finnmark får tilført 16 politistillinger mens Oslo får 207.

– Valget er gjort på bakgrunn av kriminalitetsbildet. Jeg tror de fleste har forståelse for at Oslo må prioriteres høyt, da det er der det er mest kriminalitet. Særlig med tanke på utfordringer i innvandrertette bydeler, svarer justisministeren til VG.