Hopp til innhold

Hun har 50 ledige politistillinger – men har ikke har råd til å ansette nye

Nærpolitireformen skulle gi mer politi i gatene, men i Nordland har ikke politimesteren råd til å erstatte de som slutter, eller bemanne de nye stillingene hun har fått.

Politimester Tone Vangen, Nordland politidistrikt

– Den situasjonen vi står i nå oppleves som vanskelig, men det leveres likevel mye godt politiarbeid, sier politimester Tone Vangen.

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

– Vi opererer nå med om lag 50 stillinger der folk har sluttet, og ingen nye er tilsatt. Den bakenforliggende årsaken er vår økonomiske situasjon, forteller politimester Tone Vangen i Nordland politidistrikt.

Nordland politidistrikt har over 700 stillinger tilgjengelig, og fikk tilført 16 nye stillinger med virkning fra 1. juli 2016. Men elendig økonomi gjør at det ikke blir flere politifolk.

Bodø politistasjon

Økonomien i politidistriktet er rett og slett så dårlig at de ikke har råd til å ansette folk i nye stillinger.

Foto: Beth Mørch Pettersen

Etter nyttår har det blitt færre politifolk i arbeid i Nordland. I utgangen av april var det 666 ansatte i Nordland politidistrikt. Av de 14 nye stillingene er det to som er besatt per nå.

– Det betyr at vi leverer færre tjenester til publikum. Færre politifolk ute i gatene, og færre etterforskere, sier lokallagsleder i Politiets Fellesforbund, Geir Nordkil.

Dårlig utstyr

Målet med nærpolitireformen er et mer effektivt, synlig og tilgjengelig politi som er der for folk. Men arbeidshverdagen er preget av mye dårlig utstyr og viktige arbeidsverktøy mangler.

Avdelingsdirektør Frede Hermansen i Politidirektoratet sier at slik vil det være i en periode.

– Alle politidistriktene sliter. Reform innvirker på ressurssituasjonen i politiet. Mens nærpolitireformen gjennomføres vil det være et press mellom denne aktiviteten og det å levere polititjenester, sier han til NRK.

Tillitsvalgt i politiets fellesforbund Geir Nordkil i Salten politiditrikt

– Dersom ikke vi får mer penger ser jeg ikke så mange muligheter enn å kutte enda flere stillinger, sier Geir Nordkil i Politiets Fellesforbund.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

En av dem som har måttet svare på mange kritiske spørsmål om den nye reformen er justisminister Anders Anundsen. Han understreker at reformen kun er i startgropa, og at gammelt etterslep er årsaken til Nordland politidistrikt sliter.

– Jeg tror det er viktig å ikke blande sammen økonomiske utfordringer som skyldes gamle synder med det som er nærpolitireformen. Det blir fullstendig feil, sier Anundsen.

– Mer penger må til

Men situasjonen i Nordland er ikke unik, mener forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund.

– Situasjonen i Nordland stemmer med situasjonen som våre hovedtillitsvalgte melder inn til oss fra et flertall av politidistriktene, sier han.

Sigve Bolstad

Forbundsleder Sigve Bolstad.

Foto: Olav Juven / NRK

Og fortsetter:

– Driftsbudsjettene i distriktene er svært trange, noe som har sammenheng med at Politidirektoratet holder igjen penger sentralt for å oppgradere blant annet IKT-verktøyene i politiet. Det gir politimestrene lite handlefrihet. En vanlig måte å gjøre den økonomiske situasjonen litt lettere på er å holde stillinger ledig.

Selv om situasjonen i Nordland politidistrikt er utfordrende, er den nye politimesteren Tone Vangen optimist.

– Jeg har tro på reformen. Vi har slått sammen tre politidistrikt, og det merker jeg effekten av hver dag. Men vår mulighet til å lykkes med nærpolitireformen henger påvirkes av vårt økonomiske handlingsrom, sier Tone Vangen.