NRK Meny
Normal

Politimesteren: – Forståelig at POD ville avvente

VG avslørte søndag at Politidirektoratet (POD) over flere år jobbet mot samlokalisering av nødetatene i Bodø. Politimester Tone Vangen i Nordland mener det er naturlig at POD var avventende.

Tone Vangen

Nåværende politimester Tone Vangen bekrefter at det var stor frustrasjon lokalt i Nordland over at avgjørelsen om samlokalisering trakk ut i tid.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

6. juni skal de nye lokalene, hvor nødetatene i Bodø skal samlokaliseres, innvies av politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Men søndag skriver VG at Politidirektoratet (POD) over flere år har jobbet svært aktivt for å blokkere prosjektet.

Ifølge tidligere politimester Geir Ove Heir (59) i Salten politidistrikt var motstanden så sterk og kompakt at POD nær lyktes med å skrinlegge det.

– Utover vinteren og våren 2014, så ble det tydeligere og tydeligere hva direktøren og den nye ledelsen i POD ville. Og det var slettes ikke positivt for samlokalisering og samhandling, sier Heir til VG.

– Hvem kom det fra?

– På et politisjefmøte våren 2014, så ble jeg tatt til sides i en pause av ledelsen i direktoratet. De fortalte meg at dette måtte stoppes. Klar beskjed om det. Trekk oss ut!

– Naturlig at POD ville avvente

I dag bekrefter nåværende politimester Tone Vangen at det var stor frustrasjon lokalt i Nordland over at avgjørelsen om samlokalisering trakk ut i tid.

I en pressemelding, som hun har skrevet sammen med leder av felles operativ enhet Arne Hammer, gir hun sin forklaring på hva som var årsaken til at ting tok tid.

Hun mener det var naturlig at POD ville avvente avgjørelsen fra Stortinget om Bodø faktisk skulle bli hovedsete for det nye politidistriktet, før man tok en avgjørelse om samlokalisering med de andre nødetatene, utenfor politihuset.

– Vi mener det er forståelig at POD ikke fant det tilstrekkelig at det var stor sannsynlighet for at Bodø skulle bli administrasjonssted. Fra vår side er opplevelsen at alle samarbeidsaktørene anerkjente argumentasjonen og hadde forståelse for at Politidirektoratet ønsket å avvente Stortingets beslutning.

– At Politidirektoratet også problematiserte det å flytte politiets operasjonssentral ut av et politihus er naturlig, skriver hun videre.

Alberthaugen ny 110-sentral i Bodø

6. juni skal de nye lokalene, hvor nødetatene i Bodø skal samlokaliseres, innvies av politidirektør Odd Reidar Humlegård. Men søndag skriver VG at Politidirektoratet (POD) over flere år har jobbet svært aktivt for å blokkere prosjektet.

Foto: Bjørn Erik Rygg lunde / NRK

Takker kommunen

Hun skriver også at det var daværende ordfører Ole Henrik Hjartøy (H) som fikk politiet til å fortsette prosessen med samlokalisering til tross for at POD sa nei.

– Det må ikke være tvil om at den risikoen Bodø kommune tok sommeren 2014 gjorde det mulig for politiet å fortsette arbeidet med Samlok Nord i påvente av de politiske prosessene. Slik vi ser det, var Politidirektoratets reservasjon i forhold til etableringen først og fremst knyttet til en forståelig frykt for at prosjektet kunne legge politiske føringer samt føre til økonomiske konsekvenser for politidistriktet, før endelige beslutninger om hvor operasjonssentralen skulle ligge var tatt.

Forstår at POD ble opplevd som bremsekloss

6. juni skal de nye lokalene innvies av politidirektør Odd Reidar Humlegård, som i et lengre skriftlig tilsvar til VG sier han kan forstå at POD ble opplevd som bremsekloss.

– Politidirektoratet er positiv til samlokalisering av nødmeldesentralene, men vi er opptatt av at beslutninger følger av grundige og helhetlige vurderinger og fattes i riktig rekkefølge, skriver Humlegård.

Han viser til at det i 2014 ennå ikke var avklart hvor mange politidistrikter landet skulle ha. Å innlede en samlokaliseringsløsning i Bodø på det tidspunktet ville ifølge ham være å «forskuttere valg av et hovedsete, der det kunne være andre naturlige alternativer en Bodø».