Åpnet omstridt nødsentral uten viktig pådriver

I dag åpnet den omstridte nødsentralen i Bodø. Tidligere politimester Geir-Ove Heir – som var en av de fremste pådriverne var ikke invitert. – Jeg er ikke bitter. Jeg har gjort mine valg i livet, sier Heir.

Ole Hjartøy, Humlegård, Per Willy Amundsen

I dag åpnet den nye samlokaliserte nødsentralen på Albertmyra i Bodø. Dermed er alle nødmeldetjenestene i Nordland samlet under samme tak. F.v tidligere Bodø-ordfører Ole-Henrik Hjartøy, politidirektør Odd Reidar Humlegård og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Foto: Munevver Yildiz / NRK

I dag åpnet de nye lokalene hvor nødetatene i Bodø skal samlokaliseres. Det skjer to år etter at nærpolitireformen ble vedtatt og på tross av sterk motstand mot planene. Nødsentralen er den eneste av sitt slag i landet, etter at samlokaliseringen i Drammen ble besluttet nedlagt.

Men veien til å få på plass den samlokaliserte nødsentralen i Bodø har ikke vært enkelt.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) mener samlokalisering vil bidra til en bedre tjeneste for publikum gjennom koordinert innsats skal respondere raskere når liv og helse er i fare.

– En historisk dag

Per Willy Amundsen, Ida Pinnerød og Tone Vangen

Det var taler, korps og kake på åpningen av det som foreløpig er landets eneste nødsentral som huser brann, politi og ambulanse under samme tak. Justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen, som selv er fra Harstad, var fornøyd med at Nord- Norge var først ut med alle nødetatene under samme tak. Her sammen med Bodø-ordfører Ida Pinnerød og politimester Tone Vangen.

Foto: Munevver Yildiz / NRK

– Det er en historisk dag. I Bodø tok man tidlig et godt initiativ lokalt, og det ble jobbet godt. Som nordlending er jeg ekstra stolt av det, sier Per-Willy Amundsen

Arbeidet med samlokaliseringen av alle de tre nødetatene i Bodø har pågått over flere år og i talene ble Bodøs tidligere ordfører Ole Hjartøy trukket frem som en stor pådriver i prosessen med å få et slikt senter til Bodø. Ifølge en artikkelserie i VG jobbet Politidirektoratet (POD) og politidirektør Odd Reidar Humlegård over flere år jobbet mot samlokalisering av nødetatene i Bodø.

I dag var Hjartøy invitert på markeringen, men ikke tidligere politimester Geir Ove Heir. Politimester i Nordland Tone Vangen begrunner det med at Heir ikke lenger jobber i politiet.

– Dette selskapet er først og fremst for dem som er i bransjen i dag. Av de tre som tegnet avtalen innledningsvis, er det bare sykehussjef Paul Martin Strand som fortsatt er i bransjen, sier hun.

– Avviser VG-påstander

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier det ikke stemmer at Politidirektoratet ønsket å stoppe samlokaliseringen. Humlegård sier de ikke kjenner seg i kritikken som har kommet de siste ukene.

– Det er ikke riktig. Da dette kom opp første gang i 2014, visste vi ennå ikke hvor mange politidistrikt vi skulle få eller hvor distriktsgrensene ville gå. Det var derfor rett og slett for tidlig for oss å gå med på det da.

Vil nødig være festbrems

Geir Ove Heir, Avinor

Tidligere politimester i Nordland Geir Ove Heir er ikke lenger i politiet og forteller at han ikke vil være en festbrems og er fornøyd med at alle nødetatene nå endelig er under samme tak i Bodø.

Foto: Munevver Yildiz / NRK

Tidligere politimester i Nordland Geir-Ove Heir var en av pådriverne for Samlok Bodø. Han har tidligere fortalt hvordan han på et politisjefmøte våren 2014, fikk ordre om å trekke politiet ut av samarbeidet.

– Det var daværende ordfører Hjartøy som valgte å gå videre. Det ble gjort en vurdering, som viste seg å være rett. Dette var et fremtidsrettet og riktig konsept. Dette er det beste for publikum i Nordland.

Heir forklarer sin iver med få til en felles nødsentral med at det var i tråd med de politiske signalene og konklusjonen i rapportene etter 22. juli.

– Ble vraket

– Jeg mener jeg har gjort det et politisk flertall på Stortinget ba oss om. Det har jeg god samvittighet for.

Da Tone Vangen ble ny politimester i Nordland, sto også Geir Ove Heir på søkerlista. I dagens VG sier tidligere Bodø-ordfører Ole-Henrik Hjartøy at Heir ble vraket på grunn av at han gikk inn for samlokaliseringen i Bodø.

I dag er Heir daglig leder for Remote Tower Center i Avinor Flysikring i Bodø.

– Nå er senteret åpnet, og jeg ønsker ikke å strø salt i sårene. Jeg er ikke bitter. Jeg har gjort mine valg i livet og fått en flott jobb i Avinor Flysikring. Vi skal bygge opp et fantastisk senter her i Bodø

Samlokalisert nødmeldingssentral i Bodø

I disse flunkende nye og hypermoderne lokalene åpner det som nå blir Norges eneste samlokaliserte nødmeldingssentral hvor politi, brann og helse sitter sammen vegg i vegg.

Foto: Munevver Yildiz / NRK