Hopp til innhold

514 tamrein ble påkjørt i 2017 – det nye året startet med seks nye døde rein

Områdedirektør Thor Brækkan i Bane Nor sier situasjonen er uakseptabel. Kostnaden for de påkjørte dyrene i 2017 er på over fem millioner kroner. Nå ønsker de tettere dialog med reindriftsnæringen for å få tallene ned.

Den 1. januar 2018 krevde Nordlandsbanen 6 nye dyreliv.

Den 730 kilometer lange Nordlandsbanen mellom Trondheim og Bodø blir årlig et rettersted for hundrevis av reinsdyr. I 2017 endte antallet påkjørte tamrein på 514 dyr.

På den første dagen i det nye året skjedde det igjen. Seks dyr ble påkjørt ved Snåsavatnet på Nordlandsbanen.

I begynnelsen av 2017 gav de Norsk institutt for naturforskning (NINA) i oppdrag å skaffe mer kunnskap om tilstanden langs Nordlandsbanen.

– Av funnene i rapporten er det spesielt tre løsninger som går igjen. Det ene er å få ned antallet rein, det andre er å kjøre saktere og det siste er å bygge viltgjerder, sier Brækkan.

Tallene for 2017 er de høyeste siden 2010, hvor i overkant av 600 tamrein ble påkjørt. Allerede har Bane NOR satt opp gjerder på deler av strekningen, men i år går de i gang med ytterligere bygging av gjerder, i første omgang mellom Mosjøen og Kvalfors.

– Vi har bygget 21 kilometer gjerde de siste årene og nå setter vi i gang byggingen av nye gjerder i år.

blod_spor

Disse bildene er tatt i forbindelse med påkjørsel av tamrein langs Nordlandsbanen i 2017.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Store økonomiske konsekvenser

Togstrekningen har i løpet av de siste ti årene krevd 364 rein-liv hvert år i gjennomsnitt. Områdedirektør i Bane NOR, Thor Brækkan sier de ønsker tettere dialog med reindriftsnæringen fremover for å begrense de høye tapstallene.

Ut over forsinket trafikk har Bane NOR kostnader på mellom 8000 og 10.000 kroner per tamrein som blir påkjørt. For 2017 blir resultatet av kostnadene grunnet påkjørslene et sted mellom fire og fem millioner kroner.

Banesjef Thor Brækkan, Ofotbanen

Banesjef Thor Brækkan

Foto: Jernbaneverket

– Dette kommer fra erstatninger, innkjøring og destruksjon av de døde dyrene. Det er klart dette er store kostnader for oss, men det er også store kostnader, ulemper og belastninger for dem som drier med tamrein, sier Brækkan.

Ved inngangen til det nye året ønsker Bane NOR en tettere dialog med reindriftsnæringen for å få ned tallene som omtales som uakseptable.

– Vi kommer til å jobbe hardt for å få ned antallet påkjørsler i år. Nå har vi prosjekter på gang som vil pågå fremover, men vi ser at vi også må ha en langt tettere dialog mellom oss i Bane NOR og reinbeitedistriktene for å forebygge mest mulig.

Per Thomas Kuhmunen, reineier og styremedlem i Saltfjellet reinbeitedistrikt er enig med Brækkan, og forteller at god kommunikasjon er viktig for å få ned antall påkjørsler langs banen.

– Det må være målet, sier Kuhmunen.

Påkjørsler gir store forsinkelser

Fra slutten av november har det vært spesielt mange reinmeldinger. For øyeblikket er det innført redusert hastighet på 47 av de 730 kilometerne nordover.

– Strekkene med nedsatt hastighet medfører store forsinkelser for både persontog og gods. Det er en situasjon vi ikke kan leve med, og er kun midlertidige tiltak, forteller Brækkan.

Grunnet flere perioder med nedsatt hastighet de siste månedene har punktligheten på togstrekningen også gått til bunns. Åtte av ti tog var forsinket de siste ukene før jul.