Åtte av ti tog var forsinket: – Punktligheten blir svært dårlig når vi kjører sakte

I ukene før jul var punktligheten for Nordlandsbanen nede i 20 prosent i forhold til normalen. Bane NOR håper at bedre kontroll med reinsdyr skal gi færre forsinkelser fremover.

blod_spor

Slik så sporene ut på en overgang mellom Bodø og Fauske før jul, etter at fire dyr ble påkjørt.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

I høst og i vinter har det vært flere tilfeller av reinpåkjørsler på Nordlandsbanen, som er den jernbanestrekningen i Norge som tar flest dyreliv.

Normalt har Nordlandsbanen en punktlighet på rundt 90 prosent, men som følge av store mengder tamrein har man flere ganger i vinter måttet redusere hastigheten, ifølge Bane NOR.

– Punktligheten blir svært dårlig når vi har lange strekninger med saktekjøring. Hadde man hatt bedre kontroll på reinen kunne man hatt kortere strekninger med saktekjøring, sier områdedirektør Thor Brækkan.

De siste dagene har forsinkelsene vært mindre enn tidligere. Der det har blitt forsinkelser på regiontogene mellom Trondheim og Bodø har det vært snakk om mellom 15 og 30 minutter, ifølge direktøren.

Banesjef Thor Brækkan, Ofotbanen

Områdedirektør Thor Brækkan sier punktligheten på Nordlandsbanen har vært lavere enn normalt i tiden før jul.

Foto: Jernbaneverket

– Punktligheten er viktig

Han synes det er gledelig at de forebygger påkjørsler, men at Nordlandsbanen samtidig innehar en viktig funksjon for reisende og gods.

– Farten må opp og forsinkelsene ned. Nå er det færre tamrein ved jernbanen og vi håper å kunne tilby normal hastighet for togene igjen i juletrafikken, sier Brækkan.

Tamrein spredt over større område

I tiden før jul er det tatt flere grep for å forebygge påkjørsel av tamrein på Nordlandsbanen. På Helgeland har Bane NOR blant annet støttet helikopterdrift for å få kontroll på dyrene.

– Det har vært nødvendig i en ekstraordinær situasjon med stor spredning av tamreinen, sier områdedirektør Thor Brækkan i Bane NOR.

Reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke er det som har vært hardest rammet av reinpåkjørsler i høst. Snø-, klima- og værforhold har ifølge Bane NOR spredt tamreinen over et større område som har gjort det vanskelig å samle dem til transport til vinterbeite.

lass med rein død

I løpet av vinteren har et hundretalls dyr blitt fraktet til destruksjon etter å ha blitt påkjørt på Nordlandsbanen.

Foto: OLE CHRISTIAN OLSEN / NRK

Gjerder opp for 34 millioner kroner

Neste år setter Bane NOR i gang byggingen av reingjerder, og sier de kommer til å samarbeide tett med reinbeitedistriktet fremover.

– Gjerdene har størst effekt i områdene der reinen oppholder seg over lengre tid. Ellers forventer vi at reineierne holder kontroll med hvor dyrene er og gir oss beskjed. Jeg skjønner det tidvis kan være vanskelig, men det er slik det må være, sier Brækkan.

34 millioner kroner er prislappen for å begrense skadene på den ulykkesbelastede strekningen, penger Bane NOR fant finansiering til i budsjettet.

– Jeg tror ikke noe på det før jeg ser at den første gjerdestolpen er satt i jorda og at nettingen rulles ut, sa reineier Ole Henrik Kappfjell til NRK tidligere i år.

I tillegg ser Bane NOR på nye teknologiske løsninger, hvor håpet er at man kan kunne oppdage reinen først når den er i nærheten av sporet. Noe som har blitt mottatt med skepsis.