Hopp til innhold

1000 personer kan bli nødt til å flytte

Hvis regjeringen vedtar å legge ned Andøya flystasjon vil hver femte innbygger i Andøy stå uten arbeid. Men ordføreren klarer ikke å tro at det vil skje.

Orion fly

VIL ERSTATTE FLY MED DRONER: Andøya flystasjon ligger på Andenes i Nordland, og det er her forsvarets seks overvåkningsfly av typen P-3 Orion er stasjonert.

Foto: Kari Skeie / nrk

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) foreslår ifølge en lekkasje i Dagens Næringsliv å kutte 1.500 stillinger i Forsvaret og legge ned ni militærbaser, blant annet Andøya flystasjon, hvor Norges seks maritime overvåkingsfly er stasjonert. Om lekkasjen stemmer får vi ikke vite før Forsvarets langtidsmelding legges fram for Stortinget i juni.

Andøy-ordfører Jonni Solsvik, som tilhører samme parti som forsvarsministeren, sier til NRK at han har vanskelig for å tro at hans egen regjering vil dolke Andøy i ryggen.

Har tro på Andøya

Ordførar Jonni Solsvik i Andøy kommune

TROR ANDØYA FLYSTASJON BESTÅR: – Uten at Stortinget og regjeringen er villig til å bruke nødvendige ressurser for å få det Forsvaret vi må ha, vil det få dramatiske konsekvenser, mener Andøy-ordfører Jonni Solsvik.

Foto: Tone Gullaksen

– Dersom Andøya flystasjon skal legges ned, må alt som er bygd opp her gjennom 50 år, reinvesteres et annet sted. Det kan jeg aldri tenke meg at verken regjering eller storting vil ta på seg. Vi snakker om milliardbeløp for å få en slik infrastruktur på plass.

Derfor ser jeg ikke noe annet alternativ enn at de maritime patruljeflyene fortsatt må være stasjonert på Andøya, sier ordføreren.

– 1000 må flytte

Dersom forslaget om erstatte overvåkningsflyene Orion med ubemannede droner blir en realitet, vil 1000 personer bli nødt til å flytte, ifølge en rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse bestilt av Andøy kommune.

– Forsvaret er den viktigste hjørnesteinsbedriften i Andøy. Dersom både Andøya testsenter og flystasjonen legges ned snakker vi 500 arbeidsplasser. Det betyr at hver femte innbygger i Andøy vil stå uten arbeid, sier Solsvik.

Han mener Andøy har en viktig strategisk plassering for Forsvaret også i fremtiden. Blant annet vil det være umulig å overvåke ubåttrafikken i nord uten overvåkingsflyene.

– Nytt slag i ansiktet

Orionfly inn for landing

Et Orion-fly inn går inn for landing på Andøya flystasjon.

Foto: Per Thrana

Tillitsvalgt Stein-Håkon Eilertsen ved Andøya flystasjon sier lekkasjen i DN oppleves som et slag i ansiktet.

– Mange av oss som jobb her har både hus og familie. Vi som er litt eldre har kanskje jobb her ut vår karriere i Forsvaret.

I likhet med ordføreren i kommunen stusser Eilertsen på det økonomiske regnestykket bak forslaget.

– I tillegg er det operative begrensninger på Evenes, dersom alt skal flyttes dit. Det positive er at regjeringen ser viktigheten av et marint patruljefly. De vil bevilge penger til nye fly som erstatning for Orion. Det er det viktigste for Forsvaret og NATO-beredskapen.

Nord-Norge rammes hardt

Torbjørn Bongo, nestleder i Norges Offisersforbund, reagerer på kuttforslagene.

Vi snakker 1000 ansatte i Nord-Norge med et slingringsmonn på et par hundre både opp og ned. Kutt i hæren, kystjegerkommandoen og sjøforsvaret går rett inn i forsvarsevnen. Og det bekymrer oss. Her snakker vi om folk som skal gå rett inn i krigen dersom Norge blir angrepet.

Andøya flystasjon