Hopp til innhold

Vil ha skippertak for verdensarven

Landskapet langs Geirangerfjorden står i fare for å gro igjen. – Hvis kulturlandskapet blir svekket ytterligere nå, da kan selve statusen være truet, mener medlem i Verdensarvrådet.

"Postkort" Geiranger

Området blir sett på som et utstillingsvindu for utenlandske turister, men står i fare for å miste statusen som verdensarvområde.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Geitene på Vesterås Gard beiter ned landskapet

Geitene på Vesterås Gard tygger jevnt og trutt.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Geitene på Westerås jobber natt og dag med å beite kulturlandskapet i Geiranger. Men det blir stadig færre av dem. For femten år siden var det ti-femten bønder som drev aktivt.

– Nå er vi tre stykker, sier Arnfinn Westerås.

– Må tenke nytt

Arnfinn Westerås

Arnfinn Westerås på Vesterås Gard mener geiter som beiter landskapet er essensielle for at Geiranger skal beholde verdensarvstatusen.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Millioner av turister kommer for å oppleve noe unikt i Geirangerfjorden. Men de undrer seg litt når de kommer.

– De spør hvor dyrene er. Det er noe de savner, å se dyr ute, sier Ove Skylstad i destinasjonsselskapet.

Ove Skylstad

Ove Skylstad er daglig leder i Destinasjon Geirangerfjord.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

På Vesterås Gard tror bonden at det må tenkes nytt og større for å redde kulturlandskapet.

– Vi kunne tenkt oss et større fjøs der vi kunne ha hatt driftsfellesskap som også ville ha gitt oss mer fritid.

– Må få bedre økonomiske rammer

Bekymring for at det gror igjen var tema på en konferanse i Geiranger mandag. Der var de opptatt av at det må være rom for mange måter å drive landbruk på. Arne Sandnes mener bøndene i området må få bedre økonomiske rammer slik at de kan fortsette.

Arne Sandnes

Arne Sandnes er medlem i Verdensarvrådet.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– Da kan ungdom som har flyttet ut komme tilbake og overta gårdene og fortsette et småskala landbruk basert på husdyrhold, sier Sandnes.

At geiter beiter ned landskapet mener han er viktig om Norge skal beholde verdensarvstatusen.

– Nå må vi ta et skikkelig skippertak, et magadrag for verdensarven, for jeg er bekymret for at hvis kulturlandskapet blir svekket ytterligere nå, da kan selve statusen være truet.

Westerås gard

Vesterås Gard er en av de få gårdene som fortsatt har geiter.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

På Vesterås Gard driver bonden både restaurant og hytter i tillegg til gårdsdriften. Han mener det må være attraktivt å drive landbruk for det er det eneste som kan holde landskapet åpent.

– Det er kun menneske og dyr i samspill som klarer det. Bare menneske, eller bare dyr, klarer det ikke, sier Westerås.