Vil ha hydrogenpilot i fylket

Leiaren i Stortingets transportkomite, Helge Orten for Høgre, meiner fylket bør få eit pilotprosjekt for bruk av hydrogen som drivstoff. Han meiner ein kan teste ut ein slik teknologi i maritim sektor. Det er alt eit prosjekt i Rogaland der hydrogen blir prøvd ut som drivstoff på ferje, men dette kan også skje her, seier Orten.

Helge Orten
Foto: Trond Vestre / NRK