Vil ha distriktsopprør

Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum håpar fleire fylke vil gjere opprør mot det han meiner er ei tvangssentraliseringa frå regjeringa si side. – Regjeringa sentraliserer no på alle område. Det gjeld både innanfor politiet, NAV, skatteetaten og høgskulesektoren. Då er det ikkje så rart at arbeidsplassane forsvinn frå dei minste stadane, seier Vedum.