Vil forenkle fiskekvotene

I dag var fiskeriminister Per Sandberg på folkemøte i Ålesund for å få innspill fra næringen til den nye stortingsmeldingen om fiskekvoter. Ministeren mener det er behov for å forenkle dagens ordning. – Jeg håper å få til en totalpakke som alle ser vil skape forutsigbarhet og gode rammevilkår, sa Sandberg. Stortingsmeldingen skal legges frem våren 2019.