Hopp til innhold

Varsel om feil i Helseplattforma blei liggande

Eit varsel om at det var mogleg å sjå adressene til folk som har hemmeleg adresse i Helseplattforma blei liggande i eit heilt år før det blei gjort noko med det. Det skriv Sunnmørsposten.

Feilen blei ifølgje avisa oppdaga 18. november 2022 og ifølgje avviksmeldinga kan feilen ha eksistert sidan mai same år. Først i desember 2023 skal saka ha hamna hos rette vedkomande i Helseplattforma. Dagen etter blei avviket meldt til Datatilsynet. Etter dette har Helseplattforma vore i samtalar med Kripos, skriv avisa.

Kjersti Kaasbøll, leiar for tryggleik og beredskap i Helseplattforma, seier at det var rutinesvikt, men at dette er retta på no.