NRK Meny

Vant tvist mot Helse MR

Kommunene i Møre og Romsdal har vunnet fram i en tvist mot Helse Møre og Romsdal. De har vært uenige i om kommunene kan holde tilbake betaling for utskrivingsklare pasienter dersom helseforetaket ikke har varslet kommunene 24 timer før utskriving. Nå har den Nasjonale Tvisteløsningsnemnda slått fast at betalingsplikten til kommunene først slår inn dersom de ikke har tatt imot en utskrivingsklar pasient 24 timer etter at de har fått varsel fra helseforetaket.