Utforkjøring i Sande

Nødetatene er på vei til Leikongeidet i Sande kommune der en bil har kjørt av veien på fylkesvei 61. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.