UD følgjer arbeidet med å få sett fri norsk trålar

Norske styresmakter er no orientert om reketrålaren «Remøy» som vert halden tilbake i Murmansk på ubestemt tid. Russland krev 90 millionar kroner i kausjon for å setje skipet og mannskapet fri.

Audun Maråk

Audun Maråk i organisasjonen Fiskebåt var i dag i møte i UD. No tyder alt på at norske styresmakter skal inn i arbeidet med å få frigitt både skipet og mannskapet.

Foto: NRK

Reketrålaren «Remøy» hadde søkt lisens for rekefiske i russisk farvatn. I lisensen var det imidlertid ikkje kryssa av for «reker». Reketrålaren blei dermed beordra til hamn i Murmansk. Der ligg trålaren framleis med eit mannskap på 17 om bord.

– Konstruktivt møte

Situasjonen ser ut til å vere fastlåst. I dag møtte organisasjonen Fiskebåt det norske Utanriksdepartementet og Næring- og fiskeridepartementet.

– Det var eit konstruktivt møte der vi hadde eitt felles mål. Det er å få løyst saka så raskt som mogleg, seier administrerande direktør Audun Maråk i organisasjonen Fiskebåt.

Fredag kveld sende UD ein skriftleg kommentar etter møtet.

– Saka er under behandling i det russiske rettsvesenet. Norske styresmakter følgjer saka nøye. Utanriksdepartementet og generalkonsulatet i Murmansk vil halde fram med å gje reiarlaget og mannskapet konsulær bistand. Vi har i ettermiddag hatt ein nyttig gjennomgang av saka i eit møte med Utanriksdepartementet, Næring- og fiskeridepartementet, reiarlaget og næringa, skriv pressetalsperson Astrid Sehl i ein e-post til NRK.

– Mannskapet vil heim

Organisasjonen Fiskebåt har bede om at norske styresmakter må hjelpe til med å få løyst saka. Konflikten med Russland har kome opp på eit nivå der det har blitt uråd for reiarlaget å kome nokon veg.

– Det som er viktig no er å få løyst saka. Vi vil ha heim att 17 mann på fartøyet i tillegg til sjølve skipet. Dette er ein svært vanskeleg situasjon for reiarlaget, som har kome opp i denne situasjonen utan skuld, seier Audun Maråk.

Reketråleren Remøy

Her ligg reketrålaren «Remøy» for anker utanfor Murmansk.

Foto: Privat

– Vil ha rask løysing

«Remøy har no over 500 tonn frosne reker i lasterommet. Kausjonskravet på 90 millionar kroner skal vere 10 gonger større enn verdien på fangsten.

Under møtet i dag bad organisasjonen Fiskebåt UD og Næring- og fiskeridepartementet om hjelp til å få løyst situasjonen. Aller helst vil fiskarane kome heim at alt i dag. Det kjem truleg ikkje til å skje.

– Det er viktig å få ei rask løysing slik at vi kan få båten i fiske igjen. Dei 17 som er på skipet no skulle heim og 17 nye skulle om bord.

– Ein glipp

Fiskeridirektoratet har tidlegare vedgått at dei ved ein feil ikkje kryssa av for rekefiske i søknaden som gjekk til dei russiske fiskeristyresmaktene. Systemet fungerer slik at norske fartøy treng ein spesiell lisens om dei skal fiske reker i russisk del av Barentshavet. Det er Fiskeridirektoratet som søkte slik lisens på vegner av trålrederiet Remøy Havfiske.

– Det skjedde ein glipp i samband med lisensiering av fartøyet. Fartøyet hadde søkt om lisens for rekefiske i russisk sone. Dei fekk ein lisens tilbake. Men det sto dessverre ikkje reke på lisensskjemaet. Dette førte til den situasjonen som skipet no er oppe i, seier Maråk til NRK.