Ut av kirkeasyl hvis retten avviser anke

Mor og datter har søkt tilflukt i Spjelkavik kyrkje, men bistandsadvokaten sier at de vil forlate kirkeasylet hvis Høyesterett kommer med pålegg om dette. Faren sitter i Spania og venter på at de to skal komme tilbake.

Spjelkavik kyrkje

I kirkekjelleren i Spjelkavik sitter fremdeles en mor og datteren hennes for å unngå å bli sendt tilbake til Spania.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

– Min klient vil selvfølgelig respektere en rettskraftig dom, sier bistandsadvokat Vidar Helgheim.

Det var i fjor høst at den norske moren tok med seg sin åtte år gamle datter og de to tvillingsønnene på ti år tilbake til Norge. Familien var da bosatt på Mallorca. Etter noen uker fikk ektemannen beskjed om at de tre ikke ville komme tilbake. En spansk domstol slo da fast at spørsmålet om omsorgen for barna skal avgjøres i Spania.

Vidar Helgheim

Bistandsadvokat Vidar Helgheim

Foto: Hans Olav Landsverk / NRK

I vinter ble tvillingene derfor hentet av barnevernet på en skole i Ålesund, og de bor nå hos faren. Barnevernet skulle også hente datteren, men før det ble gjort gikk mor og datter i kirkeasyl i Spjelkavik kyrkje.

Nå har det gått omtrent fire måneder, og de to oppholder seg fremdeles i kirkekjelleren i Spjelkavik.

– Mor og datter blir ivaretatt på en god måte. De har et nært og godt forhold. De har vært litt ute, datteren har hatt besøk av gode venner og hun får også regelmessig undervisning, sier Helgheim.

Hard kamp om omsorgsrett

I disse månedene har det vært en hard kamp om hva som skal skje videre. Tingretten bestemte først at barna skulle tilbake til Spania. Denne avgjørelsen ble anket av bistandsadvokatene til kvinnen. Anken ble avvist av lagmannsretten. Enda en anke må eventuelt komme til Høyesterett innen en måned.

Kvinnen har nå også bedt om at britiske og spanske myndigheter etterforsker voldtektsanklagene mot engelsk-mannen.

– Kommer ut av kirka hvis retten krever det

Moren nekter fremdeles å forlate kirkeasylet i Spjelkavik før mannen trekker kravet om at hun og datteren må returnere til Spania.

– Hvis hun reiser tilbake til Spania nå så kan det føre til at hun blir arrestert, og jeg kan ikke forstå at det er til beste for barna, sier bistandsadvokaten.

Vidar Helgheim er likevel helt klar på at hvis høyesterett nå også avviser denne anken, så vil hans klient selvfølgelig respektere det, og kirkeasylet vil bli avsluttet.