Uendra sjukefråver

Møre og Romsdal har omlag same sjukefråver i andre kvartal 2017 som same periode dei to åra før. Samanlikna med landet elles er sjukefråveret marginalt høgare her i fylket, viser tal frå Nav. Av kommunane har Midsund hatt størst nedgang. Medan Kristiansund har hatt auke i sjukefråveret har det gått ned i Ålesund og Molde.

SYKEFRAVÆR
Foto: Kleiven, Paul / Kleiven, Paul