Uavklart om fylkesordførar

Avtalen som Sp, V, KrF og Høgre har inngått, som peiker på Kristin Sørheim som fylkesordførar i Møre og Romsdal, har ikkje fleirtal. Det skriv Rbnett. Ifølge avisa skal dei øvrige partia ha rasa mot måten Sp har køyrt løpet på,og vil ha Tove-Lise Torve (Ap) som fylkesordførar. Det blir mellom anna avventa ei endeleg opptelling og kven som kjem inn.