Tunneler åpnes

Ellingsøy og Valderøytunnelen åpnes igjen etter å ha vært stengt en periode på grunn av et vogntog med stans.