Tunnelar utan straum

Straumbrotet har ført til problem med straumtilførselen til Ellingsøy- og Valderøytunnelane, og det er sett i gang køyring med følgebilar for å få trafikken gjennom tunnelane. Vegvesenet oppmodar alle som ikkje må gjennom tunnelane akkurat no om å vente. Det er uvisst når straumen er tilbake i tunnelen.