Trekker tilbake EU-godkjenningen

Statens vegvesen trekker tilbake EU-godkjenningen for 34 kjøretøy etter å ha avdekket kontrolljuks ved et verksted i Molde. I forbindelse med en tilsynssak med et godkjent kontrollorgan i Molde har Statens vegvesen, i tett samarbeid med verkstedets ledelse, avdekket at en ansatt har godkjent et stort antall kjøretøy uten at virksomheten er sikre på om kjøretøyene faktisk har vært inne til kontroll.