Trafikkulykke i Molde

På fylkesveg 64 i Molde er Tussentunnelen stengt på grunn av ei trafikkulykke.