Trafikkuhell på Åse

Det har vært et trafikkuhell på Åse i Ålesund. Politiet melder at det har vært litt trafikhindringer innledningsvis, men bilene er nå ute av veien og trafikken flyter fint. Det skal kun være snakk om materielle skader.