To nordmørssamband med miljøferjer

Bare de to største ferjesambanda på Nordmøre som fylkeskommunen har ansvaret for, skal ha nye miljøvennlige ferjer: Seivika-Tømmervåg og Edøya- Sandvika. Det kommer fram i krava i Nordmørspakken som skal lyses ut i år og gjelde fra 2020.