Hopp til innhold

Sve kritiserer eiga regjering

Ferjefylka er i ferd med å knekke nakken på grunn av krava om utsleppsfrie ferjer. Det seier Frank Sve frå Frp som representerer Møre og Romsdal i Vestlandsrådet. Fleire av politikarane i Vestlandsrådet er svært kritiske til at det kjem miljøkrav frå regjeringa og Stortinget utan at det følgjer pengar med. Sve seier det kan bli aktuelt å gå tilbake til dieselferjer fordi fylkeskommunen ikkje har råd.

Frank Sve
Foto: Silje Bjerknes / NRK