Sulavegen åpen

Sulavegen er nå åpnet for normal ferdsel etter at en trailer sperret vegen rett før klokken 11 i dag. Begge kjørefelt ble sperret og skapte køer.