Styrket stillingsvern

Høyesterett slår fast at en kvinne som har hatt oppdrag som støttekontakt og avlaster, er fast ansatt i Ålesund kommune. Kvinna hadde i utgangspunktet oppdragsavtaler for to år om gangen. Derfor har hun ikke hatt rett på hverken sykepenger eller feriepenger. Kjetil Edvardsen, som er forbundsadvokat i Fagforbundet, opplyser i en pressemelding at dette er en viktig dom, som han mener innebærer at avlastere og støttekontakter som klar hovedregel er ansatt i de kommunene de arbeider i.