Hopp til innhold

Styrkar MR-tilbodet på Nordmøre

Ein ny mellombels samarbeidsavtale mellom Helse Midt-Norge, Helse Møre og Romsdal og ANT Røntgen i Kristiansund styrkar MR-tilbodet til pasientar tilvist til Kristiansund sjukehus. Det skriv Helse Møre og Romsdal i ein pressemelding. Avtalen er inngått for å få ned ventetidene ved sjukehuset.

– Vi er fornøgd med å få tilgang på ei ekstra MR-maskin i Kristiansund. Vi har ei utfordring med at ventetida for våre pasientar har auka, men no vil vi snu utviklinga og sikre raskare oppfølging og undersøkingar, seier klinikksjef Per-Erik Tødenes.