Hopp til innhold

Støtte til hydrogen-prosjekt

Enova gir støtte til 15 hydrogenprosjekt i maritim transport. Green H AS og Norwegian Hydrogen i Møre og Romsdal er blant dei prosjekta som får ein million kroner kvar. Selskapa skal finne ut om det er muleg å produsere og utvikle hydrogen til ein kostnad som brukarane kan bere.