Sperrar Skansekaia i Ålesund

Eit skjærebrennersett med to flasker har hamna i sjøen ved Skansekaia i Ålesund. Flaskene inneheld acetylen og oksygen, og er eksplosjonsfarleg i kontakt med luft. Området er er i ferd med å bli sperra. Brannvesen og politi er på staden.