Solstad Offshore tener lite

Solstad Offshore, som kjøpte ålesundsreiarlaget Farstad Shipping i 2017, har store vanskar med å tene pengar. Selskapet har eit resultat etter skatt på minus 3,1 milliardar kroner i 2018. Solstad Offshores ei gjeld på om lag 30 milliardar. Selskapet har inngått avtalar med fleire kreditorar om utsetting av betaling av lån og renter.