Hopp til innhold

Snoka i journalar

Ein tilsett i helsevesenet i ein romsdalskommune får kritikk for journalsnoking. Ifølgje kommunen skal den tilsette ha gjort oppslag i journalen til ein person, utan å ha rett til det.

Statsforvaltaren slår fast at den tilsette har brote lova.

Det var ein ufaglært som gjorde feilen, og i ettertid har ho slutta. Statsforvaltaren ber om at vedkomande oppdaterer seg på lovverket før ein eventuell ny jobb i helsevesenet.