Skal berge servicebåt

Det er sett i verk berging av arbeidsbåten som fall av det nederlandske skipet «Eemslift Hendrika». Ein slepebåt er på veg til båten, som ligg ca. 27 nautiske mil vest for Stad. Båten skal bli slept med veret, truleg i retning Måløy eller Florø, opplyser selskapet AQS, som eig den nye båten.

AQS Tor.
Foto: Kystvakta/KV Bergen