Sykehussaka ikke avgjort

Det kan komme nye forslag til sykehusorganisering under styremøtet i Helse Nordmøre og Romsdal i dag. Saken er trolig ikke avgjort.

Før styremøtet Helse Nordmøre og Romsdal

Styrerepresentantene er i ferd med å samle seg rundt bordet der styremøtet begynner klokka 10.00.

Foto: Baard Ole Grøtta / NRK

NRK Møre og Romsdal sender direkte fra styremøtet fra klokka 10.00 i dag fredag. Tekniske problemer hindrer oss foreløpig med å sende direkte fra møtet.

I dag behandler styret i Helse Nordmøre og Romsdal direktørens innstilling, der han går inn for sykehusutbygging i Molde og en reduksjon i tilbudet i Kristiansund. Innstillingen innebærer at akuttkirurgi og fødetilbud blir flytta fra Kristiansund til Molde.

Bilkortesje sjukehus styremøte

Tilhørere kjører i bilkortesje frem til styremøtet.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK
John Harry Kvalshaug

John Harry Kvalshaug.

Foto: Trond Vestre / NRK
Styremøte Helse Nordmøre og Romsdal

Her skal møtet foregå i dag.

Foto: Baard Ole Grøtta / NRK
Molde sjukehus

I forslaget til vedtak går direktør Bjørn Engum inn for å bygge nytt sjukehus i Molde, og å redusere tilbodet i Kristiansund.

Foto: Illustrasjon: Team Molde arkitekter
Sjukehusdirektør Bjørn Engum

Direktør Bjørn Engum møtte raseri i Kristiansund da han la fram forslaget sitt.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Innstillingen har skapt raseri i Kristiansund, og nestleder i styret, John Harry Kvalshaug, sier at styremedlemmene har vært utsatt for et press.

– Det gar vært rimelig stort trøkk og stort engasjement som det vil bli i slike store saker, sier Kvalshaug.

– Bør skille person og sak

Trykket på styremedlemmene har vært så stort den siste tiden at Kvalshaug mener noen debattanter har angrepet personer i stedet for å diskutere selve saken.

– Noen burde skille person og sak bedre enn det som har vært gjort, sier Kvalshaug.

Taktisk spill?

Modellen med fortsatt to sykehus har i utgangspunktet mer støtte i styret i Helse Nordmøre og Romsdal enn ett felles sykehus for regionen, men trolig vil det komme flere forslag og tilleggsforslag som vil kunne påvirke utfallet betydelig og gi rom for taktisk spill.

Utredet felles sykehus

Styret vedtok i vår at akuttkirurgi og føde skulle flyttes fra Kristiansund til Molde. Men helseministeren vil ikke bygge nytt sykehus i Molde før muligheten for ett felles sykehus for Nordmøre og Romsdal er blitt utredet. Og det er det alternativet kristiansunderne ønsker, men ledelsen i helseforetaket står i sin anbefaling fast på det som ble vedtatt i vår.

Vente på Stortinget?

Kvalshaug vil ikke svare på om han går for ett eller to sykehus. Men han vil lufte muligheten for å se an funksjonsfordelinga til helse- og omsorgsplanen blir vedtatt i Stortinget til våren.

– Vi kan ha så stor respekt for demokratiet at vi bør diskutere rundt styrebordet hvordan vi skal forholde oss til den kommende planen. Det er mange som har høringsrett til denne planen og Helseministeren viser stadig oftere til denne planen, sier Kvalshaug.

NRK Møre og Romsdal sender direkte fra styremøtet her på nettsidene.

Video Test for DK