Sjå TV-sendinga kl. 18.50

Else-May Botten frå Arbeidarpartiet blei i dag utnemnt til fylkesmann i Møre og Romsdal. Botten er 45 år og blir den første kvinna i embetet som kongens og regjeringas representant i fylket. Høyr og sjå meir i distriktsnyheitene kl. 18.50. Programleiar er Jannicke Farstad.

Distriktsnyheiter for Møre og Romsdal