Set opp farenivået for Veslemannen

NVE sett opp farenivået til gult for fjellpartiet Veslemannen, på grunn av auka bevegelsar. Gult farenivå vil seie moderat fare.