Redusert kapasitet

Fjord1 melder at det er noko redusert kapasitet i B-ruta i sambandet Seivika-Tømmervåg søndag ettermiddag.