Pukkellaks i flere elver

Pukkellaks har den siste uken blitt reigstrert i flere elver i Møre og Romsdal. På grunn av dette har Statsforvalteren gitt utvidet fiskeløyve til flere forvaltningslag. Pukkellaksen er en uønsket art i Norge. Den hører naturlig hjemme i Stillehavet, men har spredd seg til Norge etter utsettinger på Kolahalvøya i Russland på 1960-tallet.

Pukkellaks
Foto: Stian Mikal Solbakken