Positivt for Fjord1

Fjord1 har eit kvartalsresultat etter skatt på vel 100 millionar kroner, og det er administrerande direktør Dagfinn Neteland fornøgd med. Alle dei fire områda i konsernet hadde positive resultat. I kvartalsrapporten går det fram at 2019 er eit overgangsår for konsernet. Det skuldast mellom anna at selskapet skal legge til rette for meir miljøvenlege ferjer.

Bilferja Fannefjord
Foto: Tore Ellingseter / NRK