Opprettholder oransje farenivå

Lørdag har bevegelsene økt i øvre del av Veslemannen. Snøen på målestasjonen har smeltet fra 25 til 8 cm siden fredag. Bevegelsene i midtre og nedre del av fjellpartiet har vært stabile gjennom snøsmeltingen. NVE opprettholder oransje farenivå.