Hopp til innhold

Denne munnfullen er ikke lenger sjelden vare

Etter mange magre år er det yrende liv i matfatet til lundefuglen. Det gjør at flere av ungene til den sterkt truede arten overlever.

Lunde med sil i nebbet

Lundefuglen bruker kortere tid på å sanke føde nå som norskekysten er fullt av fiskearten sil.

Foto: Arild Hareide / Runde Miljøsenter

Fisken sil er en av lundefuglens favoritter. Både i 2019 og i 2022 har det vært enorme mengder av denne arten i havet.

– Det kan sammenlignes med lemenår. Silen har et kort liv, men får mange avkom. Inn imellom vil det komme veldig gode årskull. Men det er uvanlig at det kommer to gode sil-år så tett på hverandre, sier forsker Nils Roar Hareide ved Runde Forsking.

Viktig næring for lundefugl

De siste 20 årene har det vært lite sil langs kysten. 1992 var et toppår, og deretter må man, så vidt forskerne vet, tilbake til 1966 for å finne tilsvarende.

Nils-Roar Hareide med en krukke med sil

– Sil er en nøkkelart fordi den er bindeleddet mellom dyreplankton og resten av næringskjeden, sier Nils-Roar Hareide.

Foto: Christoph Noever / Runde Forsking

Sil er viktige næring for mange fiskeslag, og er svært viktig næring for mange sjøfugler, spesielt for den sterkt truede arten lundefugl.

Lundefuglene er ute på havet mesteparten av livet, men hvert år kommer de tilbake til land for å hekke.

– Den gode tilgangen på mat gjør at lundefuglen bruker kortere tid på å sanke føde. Dermed får ungfuglene oftere mat, og det blir høyere hekkesuksess. Flere av ungene overlever, sier Hareide.

Sil i hopetall langs norskekysten. Foto: Runde Forsking

Sil i hopetall langs norskekysten. Foto: Runde Forsking

Ikke på rett plass til rett tid

Tellinger av lundefugl på øya Runde på Sunnmøre viser at det kun er mellom 25.000 og 30.000 lundepar igjen. På det meste var det rundt 100.000 lundepar på fugleøya.

Ingar Støyle Bringsvor er fugleobservatør og har vært med på feltarbeid på fugleøya siden 2009. Han forteller at grunnen til nedgangen er sammensatt, men at maten spiller en stor rolle.

– Maten har ikke vært på rett plass til rett tid, sier Bringsvor.

Lundefugl, ingress

Ifølge Artsdatabanken gikk lundefuglbestanden på Runde tilbake med rundt 50 prosent i perioden 1980–2019.

Foto: Svein-Håkon Lorentsen / Privat
Lundefugl set på ein stein på Runde

Matfatet er styrt av klimavariasjoner som er vanlige på våre breddegrader, men også klimaendringer.

Foto: Jannicke Farstad / NRK
Lundefugl på Runde, 2017

Sil er viktige næring for mange fiskeslag, og er svært viktig næring for mange sjøfugler, spesielt for den sterkt truede arten lundefugl.

Foto: Ingar Støyle Bringsvor
Lundefugl

Lunden har et karakteristisk nebb, og kalles også for sjøpapegøye.

Nær to tredjedeler av sjøfuglartene er rødlistet

Mangel på mat trekkes frem som en av årsakene til at nær to tredeler av sjøfuglartene i de norske områdene er rødlistet. I alt er 34 sjøfuglarter rødlistet i Norge og på Svalbard, ifølge Norsk institutt for naturforsking (Nina).

Matfatet er styrt av klimavariasjoner som er vanlige på våre breddegrader, men også klimaendringer.

Forskere i hele verden spør seg om sjøfuglene ikke tåler et varmere klima, om fuglens mat ikke tåler det, eller om det er maten til maten som ikke tåler varmen, sier Hareide.

Men sjøfuglene blir også påvirka av andre faktorer, som for eksempel arealbeslag, fiskeri og forurensing.

Les også Nesten halvparten av norske fugler er på rødlista

Lundefugl på Runde.

Er optimistisk

Men de gode sil-årene har gitt positive resultater for lundefuglen på Runde. Ifølge Bringsvor har dette blant annet ført til at fugleunger har forlatt redet og reist ut på havet allerede før 10. juli. Vanligvis skjer dette i månedsskiftet juli/august.

– Det har, så vidt jeg har skjønt, aldri blitt registrert på Runde før, sier Bringsvor entusiastisk.

Selv om det har vært mye lundefugl på Runde de siste to årene, har hekkingen likevel ikke ført til så mange unger.

– Det er mye ungfugl som skal etablere seg. Det vil ta noen år før de får det til og får unger for første gang.

Ingar Støyle Bringsvor med lundeunge

Fugleobservatør Ingar Støyle Bringsvor holder en lundeunge. Dessverre har det ikke vært så mange av dem de to siste årene.

Foto: Arild Hareide

– Hva tenker du om fremtiden?

– Om aktiviteten og tilgangen på mat vedvarer, må bestanden øke. Jeg kan ikke forstå noe annet.

Skal forske på sil

Hvorfor kysten koker av sil nå, vet ikke forskerne sikkert.

– Sil, eller tobis, blir fiska kommersielt i Nordsjøen, men finnes langs hele norskekysten. Her er den ikke forsket på, så man vet lite om fisken som er svært viktig for lundefuglen og flere andre sjøfugler. Vi prøver nå finne ut hvor den lever, gyter, hvor mye det finnes av den og følge de ulike årsklassene gjennom levetiden, sier Hareide.

Sil virvler opp når forskerne drar et redskap langs havbunnen ved Runde på Sunnmøre. Foto: Runde Forsking

Sil virvler opp fra sanden når forskerne drar et redskap langs havbunnen ved Runde på Sunnmøre. Fiskere på Sunnmøre sier at de aldri har sett så mye sil før. Foto: Runde Forsking

Les også Hallstein fanga romantisk augneblink på film