Hopp til innhold

Flere sykepleiestudenter, men ikke praksisplasser

Flere sykepleiestudenter er livredde for å bli ferdig utdanna. De mener de ikke får erfaringen de trenger.

Hanne Elene Klungervik på vei til et nytt besøk til pleietrengende i kommunen.

FÅ PRAKSISPLASSER: Hanne Elene Klungervik har kirurgisk praksis nå, men er utplassert i hjemmetjenesten.

Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Regjeringa vil heller ha flere sykepleiere, enn å få gode sykepleiere, sier sykepleiestudent Hanne Elene Klungervik.

Fra høsten av ble det innført 500 nye studieplasser innen ulike sykepleiefag.

Høgskolen i Molde fikk i år ti flere plasser i sykepleiestudiet, og får tolv nye neste år.

Men flere praksisplasser fulgte ikke med, og Klungervik mener det fører til at man ikke får den kompetansen man trenger som ferdigutdanna sykepleier.

Hanne Elene Klungervik

Sykepleiestudent Hanne Elene Klungervik ønsker selv å jobbe på sykehus når hun er ferdigutdanna.

Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Kirurgisk praksis i hjemmetjenesten

Disse ukene har hun kirurgisk praksis. Istedenfor å bli med på operasjoner på sykehus, må hun reise rundt til pleietrengende i Kristiansund kommune.

Selv vil hun å jobbe på et sykehus når hun er ferdigutdanna, og skulle derfor ønske hun fikk mer relevant kompetanse i praksisene.

Jeg synes det er veldig leit, sier sykepleierstudenten.

– Livredde studenter

Vegard Røen går sisteåret på utdanninga. Kullet hans har omtrent et halvår igjen til de er ferdigutdanna, og er bekymra for veien videre.

– Mange sitter med følelsen av å være livredde for å stå der som ferdigutdanna sykepleiere, fordi vi har ikke den kunnskapen og den kompetansen som skal til når vi står der som sykepleiere.

Vegard Røen

Vegard Røen, sykepleiestudent og studentrepresentant ved Norsk Sykepleierforbund Møre og Romsdal, og, mener det må tas grep for å løse opp det han omtaler som en «praksiskrise».

Foto: Elin Kristin Raudøy / NRK

Røen sier det er bra at det blir flere sykepleiestudenter.

Men det hjelper ikke å se på hvor mange som skal inn, hvis vi ikke får de gjennom studiet på en god, faglig og forsvarlig måte. Vi må se på hvordan vi kan løse praksiskrisa.

– En flaskehals

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Oddmund Løkensgard Hoel, skriver i en e-post til NRK at dette er en problemstilling de har stort fokus på.

Oddmund Løkensgard Hoel

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel skriver de regionale helseforetakene jobber med å øke antall praksisplasser, og flere har blant annet opprettet egne koordineringsutvalg som skal bidra til dette.

Foto: Høgskulen i Vestlandet

Praksisplasser er en vesentlig flaskehals for å øke utdanningskapasiteten innen helse- og sosialfag.

Løkensgard Hoel skriver at utfordringen med praksisplasser er størst i den kommunale helse- og omsorgssektoren, og at det trengs flere ansatte med høyere utdanning der.

Uansett studiested og praksisplass, kan studentene være trygge på at de får et utdanningsløp som skal ruste dem godt for oppgavene som møter dem i arbeidslivet, står det i e-posten.

Reflekter arbeidslivet

Rektor ved Høgskolen i Molde, Steinar Westlie Kristoffersen, sier de jobber kontinuerlig for å få til flere praksisplasser. Men han mener likevel at de gjør det godt nok, og at de oppfyller kravet i forskriften som gjelder studieprogrammene.

Rektor ved Høgskulen i Molde, Steinar Kristoffersen

Rektor ved Høgskolen i Molde sier praksisutdanninga reflekterer den faktiske situasjonen i arbeidslivet.

Foto: Høgskolen i Molde

Rektoren begrunner det også med at det er en større sannsynlighet for at sykepleiestudenter får arbeid i kommunal sektor i fremtiden, enn på for eksempel sykehus.

– Da må vår praksisutdanning også reflektere det som er den faktiske situasjonen ute.

Viktig innspill

At dette kommer fra studentene selv er en klar tankevekker. Det bekrefter mye av det vi ser selv, at det er store kull i praksis.

Guro Berge, utdanningssjef ved Helse Møre og Romsdal.

Guro Berge, utdanningssjef ved Helse Møre og Romsdal, sier det er i alles interesse å utdanne faglig dyktige sykepleiere og at de jobber kontinuerlig med det.

Foto: Lena Sæternes

Det sier utdanningssjef ved Helse Møre og Romsdal, Guro Berge.

Hun sier innspillet fra studentene er viktig for helseforetaket.

– Vi har nå fått på plass flere praksisplasser enn det vi har gjort tidligere. Vi greier å øke litt hvert år. Men da er det også viktig å sikre at kvaliteten på studiene blir best mulig, sier Berge.

Hanne Elene Klungervik

Hanne Elene Klungervik mener man må ha fokus på å utdanne gode sykepleiere.

Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Bekymra for kvaliteten

Hanne Elene Klungervik er på sin fjerde og siste praksisperiode. Da hun hadde praksis i psykiatri, endte hun også opp i hjemmetjenesten.

Etter den psykiatriske praksisen og denne praksisen, føler jeg ikke at jeg sitter igjen med noe utbytte i områdene vi egentlig har praksis i.

Hva bør gjøres da?

Fokus på kvalitet. Få gode sykepleiere. Dersom jeg hadde havna på sykehus, ville jeg ikke hatt en sykepleier som ikke kunne jobben sin, eller som hadde vært usikker. Da ville jeg vært sikker på at jeg ble godt tatt vare på.