Ny kontrollstasjon på Marstein

Den nye kontrollstasjonen på Marstein i Romsdal med mykje ny teknologi blir viktig for å møte all tungtrafikken på eksportvegen gjennom Romsdalen. – Lastebileigar-forbundet helsar velkomen kontrollar med bruk av ny avansert teknologi, seier fylkesleiar Finn Andre Fredvig-Erichsen.

Han meiner likevel at det framleis blir nødvendig også med manuelle kontrollar

åpning kontrollstasjon
Foto: Gunnar Sandvik / NRK