Mørklagt tunnel

Eit straumbrot i Tussentunnelen på fylkesveg 64 i Molde fører til at den er mørklagt. Statens vegvesen tilrår omkøyring via fylkesveg 405.