Tussentunnelen

  • Stengt Tussentunnel

    Tussentunnelen i Molde er stengt i en kortere periode på grunn av inspeksjon av tunnelveggen. Entreprenør på stedet. Omkjøring er skiltet om Skaret.