Hopp til innhold

Mistillit mot klinikksjefen

Leger, jordmødre, barnepleiere og sykepleiere på fødeavdelingen og gynekologisk avdeling i Kristiansund, retter nå mistillit mot klinikksjef Henrik Erdal (bildet), og avdelingssjef Janita Skogeng, i Helse Møre og Romsdal. Det skriver de hovedtillitsvalgte for flere av de store fagforeningene i et brev til styret i helseforetaket. – Mistilliten kommer som følge av uttalelser fra lederne om angivelige kvalitative forskjeller på avdelingene i Molde og Kristiansund, i forbindelse med nedleggingen av fødeavdeling og døgnbasert gynekologisk virksomhet ved Kristiansund Sykehus, står det i brevet. De mener klinikksjefen under styremøtet i helseforetaket ga en ubalansert og usann fremstilling av fakta i saken. De sier at det derfor er umulig for de ansatte å ha tillit til egen ledelse og ber dem derfor om å vurdere sine stillinger. Administrerende direktør i helseforetaket, Espen Remme, sier at de nettopp har mottatt brevet og at de må sette seg inn i innholdet i det. – Vi vil ta initiativ til et møte med de tillitsvalgte slik at vi får dialogen direkte med våre ansatte, og ikke via media. Jeg vil understreke at jeg har tillit til ledergruppen og lederlinjen i helseforetaket, sier Remme.

Henrik Erdal
Foto: Øyvind Sandnes / NRK

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL